Geplaatst op 2019/02/21

Subsidies voor FrUIT Festival en project ‘Iedereen een Podium’

 

Sneek, 21 februari 2019

Cultuur Kwartier Sneek (CKS) heeft in totaal 100.000 euro subsidie toegezegd gekregen voor het organiseren van het FrUIT Festival en het project ‘Iedereen een podium’. Het FrUIT Festival is een uitgebreide versie van de jaarlijkse frUITmarkt, de start van het nieuwe culturele seizoen in de gemeente Súdwest-Fryslân. De Provincie Fryslân heeft 50.000 euro beschikbaar gesteld voor de edities in 2019 en 2020. Voor een tweetal projecten die onder ‘Iedereen een Podium’ vallen is door het Fonds voor Cultuurparticipatie 50.000 euro gereserveerd. Projectbureau Akte2 diende namens CKS de subsidie-aanvragen in.

FrUIT Festival
Het FrUIT Festival wordt een gratis toegankelijk familie-evenement in Sneek. De eerste editie staat gepland voor zaterdag 14 september. De organisatie is in handen van CKS en de andere partners van CultuurPlein SWF, een netwerk van culturele verenigingen en instellingen in Súdwest-Fryslân. Onderdeel van het festival is de jaarlijkse frUITmarkt, waar uiteenlopende culturele aanbieders uit de gemeente met kraampjes zijn vertegenwoordigd en bezoekers bij horecapunten hapjes en drankjes kunnen verkrijgen. Ook de Appelkaart keert terug. Kinderen kunnen hiermee creatieve en uitdagende opdrachten uitvoeren op het FrUIT Festival. Naast deze vertrouwde frUITmarkt-onderdelen zet CKS – in de geest van het 2018-spektakel At the Watergate – een internationaal straatfestival op waar bezoekers worden getrakteerd op kunst, muziek en theater. Dit gebeurt op allerlei plekken in de binnenstad: straathoeken, terrasjes, tuinen, bruggen, bootjes, parkeerplaatsen of op de daken. CKS heeft de ambitie om minimaal tien buitenlandse acts naar Sneek te halen. De programmering van het straattheater is in handen van Sylvia van den Berg, programmamanager van Theater Sneek.

Iedereen een Podium: The Stage is Yours! en Grijs Goud
Bij ‘Iedereen een Podium’ draait het om co-productie. Theater Sneek en Poppodium Bolwerk, beiden onderdeel van CKS, gaan nauw samenwerken met jongeren (Poppodium Bolwerk) en 55-plussers (Theater Sneek) uit de regio. Drie jongeren krijgen bij ‘The Stage is Yours!’ de kans om een eigen productie op te zetten voor Poppodium Bolwerk in Sneek. Met professionele ondersteuning en inzet van hun eigen netwerk gaan zij vanaf augustus 2019 onder leiding van projectleider John Schut aan de slag. Er wordt toegewerkt naar drie presentatiemomenten in 2020. Bij ‘Grijs Goud’ worden 55-plussers betrokken bij het samenstellen van de programmering van Theater Sneek voor de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022. Zij denken mee met de vaste programmeurs van het theater, die onder leiding staan van Sylvia van den Berg, en krijgen de kans zelf een voorstelling te programmeren: drie voor in de Noorderkerkzaal en één voor de Tüöttenzaal. ‘Grijs Goud’ start begin maart 2019. Aanmelden kan online tot maandag 4 maart via akte2.nl/grijsgoud.

“Ik ben de Provincie Fryslân zeer erkentelijk voor de toegekende subsidies”, aldus Lieuwe Toren, directeur-bestuurder van Cultuur Kwartier Sneek. “CKS kan hiermee de komende jaren mooie projecten uitvoeren. Het FrUIT Festival geeft met een grotere opzet de frUITmarkt extra allure. Met het internationale straattheater op het festival krijgt de nalatenschap van het Culturele Hoofdstad-project At the Watergate bovendien een mooie vorm. Een dynamische gemeente als Súdwest-Fryslân verdient deze bruisende aftrap van het culturele seizoen! Verder gaan we met de twee projecten die onder ‘Iedereen een Podium’ vallen de jongeren en 55-plussers in Súdwest-Fryslân nog meer binden aan cultuur. Ik ben zeer benieuwd naar de voorstellingen die uit deze originele vorm van participatie zullen voortvloeien.”

Delen: