Sneek: bolwerk van cultuur

Een geschenk van Lieuwe Toren
Auteur: Henk Doevendans

Voorinschrijving boek: Sneek, bolwerk van cultuur
De afgelopen maanden is door schrijver Henk Doevendans hard gewerkt aan het boek ‘Sneek, bolwerk van cultuur’. Het omvat een rijk beeld van de historie en toekomst van Sneek als muziekstad voor klassiek en pop en Súdwest-Fryslân, met de inmiddels haast vanzelfsprekende verworvenheden op het gebied van kunst en cultuur.

Lees hier een Fragment uit het boek.

Voor het boek in druk gaat is het mogelijk om via onderstaand formulier voor in te schrijven op een exemplaar.Meer informatie:

Met het afscheid van Lieuwe Toren als directeur-bestuurder van Cultuur Kwartier Sneek, op zaterdag 11 mei 2019, werd een cruciaal hoofdstuk in de ontwikkeling van het kunst- en cultuuraanbod in regio Súdwest-Fryslân afgerond en aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Voor Lieuwe Toren stond al geruime tijd vast dat punt gemarkeerd moest worden met een publicatie, in de vorm van een boek, waarin al die ontwikkelingen – maar ook die welke er aan voorafgingen – een plek krijgen. Een boek dat de lezer meeneemt door achtergronden en ontstaansgeschiedenis van zaken die voor Súdwest-Fryslân inmiddels haast vanzelfsprekende verworvenheden zijn.
Ten behoeve van de realisatie van het boek heeft Cultuur Kwartier Sneek, vanuit dank en respect voor alle inspanningen en realisatie van Lieuwe Toren, de praktische organisatie en het penvoerderschap op zich genomen.
Over zijn ideeën achter het boek laten we Lieuwe Toren maar het best zélf aan het woord:

 

Het grootste motief om dit boek te helpen realiseren is dat ik, na twintig jaar werkzaam te zijn geweest voor de cultuur in Súdwest-Fryslân en Sneek in het bijzonder, graag iets tastbaars wil achterlaten. Een cadeau als het ware. Liefst met betrekking tot wat tenslotte ook mijn eigen passie is: kunst en cultuur, met, in mijn geval, een grote voorliefde voor muziek.
Mijn werk, als bestuurder en initiator, heb ik altijd met veel liefde gedaan. Het is een dankbare periode geweest, die mij in staat stelde mijn enthousiasme en deskundigheid in te zetten voor het waardevolle fenomeen dat iedereen nu kent als Cultuur Kwartier Sneek. Maar ik ben daarnaast zelf altijd muziek blijven maken, veelal in samenwerking met Sneker muzikanten – of in ieder geval met muzikanten die daar actief zijn of waren.

Want Sneek kent een opmerkelijke muziekcultuur, voor wat betreft zowel klassiek als pop. Het idee van Sneek als muziekstad die er toe doet wordt gestaafd door de vele muzikale gebeurtenissen, groot en klein, lokaal en internationaal. Bedenk daar dan ook bij dat er in de wijde omtrek geen vakonderwijs kan worden genoten en dat het muzikantenleven qua opleiding voor het grootste gedeelte is aangewezen op het kunstinstituut en/of de muziekschool. En juist daaraan heb ik met veel geloof in muziek in de samenleving mijn deskundigheid verbonden aan het realiseren van het Cultuur Kwartier.
En dan heb ik het alleen nog maar over muziek. Hoe onderscheidend en toonaangevend zijn Sneek en Súdwest-Fryslân wel niet als we kijken naar onze dans-, musical- en popcursussen en -opleidingen, ons theateraanbod, onze festivals? En waar komt al die culturele nijverheid eigenlijk vandaan? Allemaal prestaties en verworvenheden om trots op te zijn en daarom hoog tijd om dat voor toekomstige generaties goed vast te leggen.
Het beoogde boek is niet alleen maar een beschrijving van wat is en is geweest, maar juist ook een opmaat naar een nieuw tijdperk, vol energie, nieuwe projecten, samenwerking tussen allerlei praktijken en partijen, nieuwe muziek, nieuwe ensembles (niet zelden ad hoc) en eigentijdse manieren van opleiden. 
Het spreekt voor zich dat ik met grote belangstelling de ontwikkelingen blijf volgen en zal blijven optreden als ambassadeur van het culturele klimaat in Súdwest Fryslân en in het bijzonder Sneek. Hopelijk leidt dit boek ook weer tot nieuwe initiatieven waarmee de status ‘Sneek Muziekstad’ geborgd en hopelijk zelfs vergroot wordt! – Lieuwe Toren, voormalig directeur-bestuurder Cultuur Kwartier Sneek

Het te realiseren boek is een geschenk van Lieuwe Toren aan alle inwoners van Súdwest-Fryslân, voor het hebben mogen uitoefenen van een zo waardevolle functie. In het kader van zijn afscheid hield hij daarom ook een inzamelingsactie, waardoor een aanzienlijk deel van het benodigde geld al bijeen is gebracht. Maar nog niet genoeg. Zo’n mooi gebaar is natuurlijk prachtig om daadwerkelijk te kunnen realiseren. Daarom dit projectplan, dat dient ter ondersteuning van voorliggende subsidieaanvraag.

Boek: ‘Sneek, bolwerk van cultuur’

Inhoud | In 80 pagina’s wordt beschreven hoe verschillende culturele locaties, instellingen en evenementen zich hebben ontwikkeld tot het huidige culturele bestel van Súdwest-Fryslân. Daarin natuurlijk veel aandacht voor de verschillende entiteiten die uiteindelijk samen Cultuur Kwartier Sneek zijn gaan vormen.
Zo worden onder meer besproken de opkomst en ontwikkeling van het toneel, van de dorpshuizen en wijkcentra, sociëteit Amicitia, de bioscopen, de muziek- en dansscholen, de muziekverenigingen, het kunstencentrum, het theater, de popcultuur, de folk-scene en van culturele initiatieven als de Sneker Simmer, At the Watergate en alle andere festivals en festiviteiten die verband houden met cultuur en kunst in de regio. Het boek besluit met het vertrek van Lieuwe Toren en de aanstelling van Wiebren Buma in 2019.

Meerwaarde | In dit deel van de provincie zijn verhoudingsgewijs veel mensen betrokken of betrokken geweest bij het culturele leven of er direct door aangeraakt. Daardoor is het boek relevant is voor veel mensen in en buiten de regio, door alle bevolkingslagen heen. En passant komen in het boek zoveel namen, locaties en evenementen voor, dat het haast een must-have is voor alle inwoners van de regio en ver daarbuiten. Niet eerder is de ontwikkeling van het kunst- en cultuurklimaat in dit kwart van Fryslân is als zodanig beschreven  en het boek voorziet daarmee daarom in een leemte.