Cultuur Kwartier Sneek

Cultuur Kwartier Sneek (CKS) is een instelling waarbij het statutaire doel wordt omschreven als:

Het bevorderen van het kennismaken met en de beoefening van kunst en cultuur in de ruimste zin voor de inwoners van Zuidwest Friesland en voor bezoekers van daarbuiten.

Naast het programmeren van professionele podiumkunsten verzorgt de instelling lessen, cursussen en activiteiten op het gebied van de kunst en cultuur voor individuen, groepen en organisaties . De instelling organiseert en produceert culturele activiteiten, exposities, voorstellingen en concerten. Ook het organiseren van festivals behoort hiertoe.

CKS is een professionele organisatie die op basis van cultureel ondernemerschap haar doelstelling bereikt. Behalve dat er naast de professionele, semi professionele en amateur podiumactiviteiten plaatsvinden, verzorgt de instelling opleidingen en cursussen op basis van lange leerlijnen en met het oog om het cultureel burgerschap te versterken.

CKS begeeft zich op de markt als één bedrijf dat via contractactiviteiten haar dienstverlening uitbreidt. Deze contractactiviteiten worden ontplooid op, onder andere het terrein van het reguliere onderwijs, het verenigingsleven, het welzijnswerk, het bedrijfsleven en andere organisaties. CKS is daarmee dé organisatie die zich inzet voor de kunst en cultuur in de gemeente Súdwest-Fryslân (SWF).

De kunsteducatie verzorgt een aanbod in meer dan veertig locaties in de gemeente SWF, terwijl via de stichting Ritmyk het aanbod in Harlingen, Franekeradeel en Littenseradiel plaatsvindt. Met de stichting Seewyn, Kunsteducatie in de Waadhoeke wordt intensief samengewerkt. Zo verzorgt CKS de administratie en publiciteit voor de stichting Seewyn.

Met een grote verscheidenheid aan activiteiten streeft de instelling er naar een bijdrage te leveren aan het culturele leven en daarmee het onderhouden en versterken van de culturele infrastructuur. Hierbij staan twee doelen voorop: de instandhouding van de kwaliteit van het kunstklimaat én de bevordering van de deelname aan kunst en cultuur bij de inwoners van de hierboven genoemde gemeenten.

CKS beschikt sinds 2013 over de ANBI status. De ANBI status brengt met zich mee dat u uw giften aan ons af kunt trekken van de belasting. Op de website van de Belastingdienst  vindt u meer informatie over deze fiscale voordelen.

Betrokken bedrijven

Cultuurminnaars koesteren met de Betrokken Bedrijven Cultuur Kwartier Sneek. Een familie van liefhebbers van kunst in de breedste zin van het woord. Trouwe bezoekers die genieten van de voorstellingen in Theater Sneek en popliefhebbers die uit hun dak gaan in Poppodium Bolwerk. Creatieve geesten die een workshop volgen in Kunstencentrum Atrium of genieten van kleinschalige optredens in de Noorderkerkzaal.

CKS beoogt in zijn visie kunstbeoefening en cultuur- en kunstparticipatie voor iedereen toegankelijk te maken en te houden en biedt als missie ‘het beste uit ieder te halen’.

Bestuur

De heer W. Buma, directeur bestuurder

Raad van Toezicht

De heer R.C. Kliphuis, voorzitter
Mevrouw C. Lycklama à Nijeholt, lid
Mevrouw M.N. Ariesen-Holwerda, lid
De heer S. de Vries, lid
De heer P.H. Herfkens, lid

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Raad van Toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar. Bij zijn werk laat de Raad zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van Cultuur Kwartier Sneek en weegt de belangen van stakeholders zorgvuldig af.

Beloningsbeleid

Directie en personeel wordt beloond conform de richtlijnen volgens de cao Kunsteducatie. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.

 

 

Mogelijkheden

Repeteren

In de kunstvak- en muzieklokalen zijn uitstekende faciliteiten om te repeteren met uw band, orkest, ensemble of groep.

Professionele kunstvakdocent

Projectbureau Akte2 biedt veel mogelijkheden voor workshops.

Lezingen en studiedagen

Binnen uw locatie geen plek om met alle personeelsleden bijeen te komen? CKS biedt hiervoor mogelijkheden.

Uitvoeringen met eigen orkest/gezelschap

Een muziek, dans, film of toneeluitvoering of voorstelling met eigen orkest/gezelschap? Wij hebben hiervoor alles in huis.

Vergaderen

Vergaderen buiten de deur was nog nooit zo sfeervol.

Teambuilding en workshops

Op zoek naar een ander soort bijeenkomst met uw personeel dan een lezing of informatiedag? Wij bieden meerdere mogelijkheden.

Jubileumfeest en bruiloften

Heeft u iets te vieren? Vier het bij ons!

Congres of seminar

Organiseer uw congres of seminar bij CKS. Verwelkom tot wel 600 gasten in een van onze 4 zalen.

Markten

Het houden van markten is erg geschikt in het Atrium. Van vijf tot 50 kramen kunnen hier worden geplaatst.