De twaalf dorpen en steden die op zaterdag 11 september met elkaar het UIT Festival Súdwest-Fryslân organiseren, zijn vergevorderd met hun programma’s. De lokale comités presenteerden donderdag 8 juli hun plannen in Theater Sneek. Het festival vormt de aftrap van het nieuwe culturele seizoen 2021-2022 in de gemeente Súdwest-Fryslân. Elke kern heeft een eigen organisatie en een unieke opzet met optredens van lokale artiesten en cultuuraanbieders die zich presenteren met hun aanbod. Het thema is ‘Yn Ferbining’. Blauwhuis, Bolsward, Goënga, Hindeloopen, IJlst, Kimswerd, Koudum, Oudega/Idzega/Sandfirden, Sneek, Wommels, Workum en Woudsend doen mee. De opening is zaterdag 11 september om 12.45 uur in IJlst. Alle kernen zijn hierbij online aanwezig. De hele middag is er overal van alles te beleven en te doen. De activiteiten vinden soms op een centrale plek in een dorp op stad plaats, bij andere kernen zijn er routes. In een aantal dorpen en steden gaat het festival ’s avonds en zondag verder. Meermaals wordt er verbinding gemaakt met de Open Monumentendag. Voor alle leeftijdsgroepen worden activiteiten opgezet. Zo zijn senioren van harte welkom bij een speciaal dansproject, worden er hangplekken gecreëerd voor jongeren en kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd aan de hand van de kinderroute in alle dertien locaties leuke opdrachten uitvoeren. De twaalf comités blikten in Theater Sneek alvast kort vooruit.
 • Blauwhuis: rondvaart, straattheater, openluchtspel.
 • Bolsward: meer dan veertig acts in het Julianapark, met onder meer muziek, dans en theater.
 • Goënga: praamvaart, muziek, verhalenverteller, tentoonstelling van schilderijen, foto-expositie.
 • Hindeloopen: stadswandelingen, kinderactiviteiten.
 • IJlst: diverse muziekoptredens, Houtstad IJlst, optredens dansschool.
 • Kimswerd: historische wandeling met als thema ‘de andere belangrijke figuur uit het dorp’ die onder meer een elektriciteitscentrale ontwikkelde en een melkfabriek opzette.
 • Koudum: kleiatelier, kinderactiviteiten, optredens van een fanfare en jazzband, theater en poëzie.
 • Oudega/Idzega Sandfirden: Aldegeaster Puolletocht met muziek, dans, poëzie, verhalen, schilderkunst, historie en natuur, muzikale uitvoering ‘Aldegeaster Skilderijen’ met Koperguod.
 • Sneek: cultuurmarkt met kraampjes, optredens op tien binnenpodia.
 • Wommels: verhalenvertellers, routes met ook aandacht voor weidevogels.
 • Workum: vaar- en fietsroutes met muziek, poëzie en verhalenvertellers, straattheater.
 • Woudsend: routes met monumenten, kunstwerken, artiesten aan het werk, boerenmarkt, troubadours, kindertheater, muziek van onder meer koren en orkesten.
Kunst van het samenwerken
Tot vorig jaar vond het jaarlijkse UIT Festival van Súdwest-Fryslân plaats in Sneek. In 2020 is gekozen voor een gespreide opzet met op verschillende plaatsen in de gemeente cultuurroutes langs onder meer galeries en musea, vol met aanbieders en optredens. Dit culturele buffet smaakte naar meer. In 2020 deden zeven dorpen en steden mee. De overkoepelende organisatie is in handen van het Cultuurplein Súdwest-Fryslân. Hoofdsponsor is het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. Een logische combinatie volgens Wiebren Buma (directeur CKS en lid Cultuurplein Súdwest-Fryslân): “Het is voor ondernemers van groot belang om een gezond cultureel klimaat te hebben in de gemeente, want het zorgt voor reuring en genereert traffic.” Het gehele programma staat binnenkort op uitfestivalswf.nl. Kunstenaars of cultuuraanbieders kunnen zich hier nog aanmelden.
Door de coronacrisis hebben we het zwaar, de cultuursector wordt hard getroffen. We zijn ons ervan bewust dat de crisis iedereen raakt. Maar we hopen dat we je de afgelopen jaren met onze voorstellingen en concerten vaak hebben weten te vermaken, ontroeren, inspireren, motiveren, weg hebben laten dromen of tot tranen toe aan het lachen hebben weten te maken. Dit willen we in de toekomst graag blijven doen. Juist in lastige tijden vormt een bezoek aan een live concert of voorstelling een lichtpuntje. We hebben de noodklok al geluid bij politiek en bedrijfsleven, maar doen nu ook een beroep op jou! Dit kun je doen door je aan ons te verbinden: word Vriend van Theater Sneek of Bolwerk Baas, of beide! Door middel van een bescheiden financiële bijdrage per seizoen, is het mogelijk om als bezoeker structureel bij te dragen aan het voortbestaan van onze podia. We hebben verschillende tegenprestaties bedacht waarmee jij je nog meer thuis voelt bij ons voor én achter de schermen. Word vriend, juist nu!

WORD VRIEND

 
“Een goede culturele infrastructuur is belangrijk voor de kwaliteit van leven in een gemeente. Als dat weg is, komt het niet meer terug.” Dit zei Arno Brok, Commissaris van de Koning in Friesland, donderdag 27 augustus tijdens een bezoek aan Cultuur Kwartier Sneek. Hij werd vergezeld door onder meer burgemeester Jannewietske de Vries, wethouder Mirjam Bakker van de gemeente Súdwest-Fryslân en de raad van toezicht van Cultuur Kwartier Sneek. De heer Brok bezocht tussen 10.30 en 12.00 uur de gebouwen van Cultuur Kwartier Sneek in de Waterpoortstad: Theater Sneek, Poppodium Bolwerk en Kunstencentrum Atrium. John Schut (manager Poppodium Bolwerk) en Wiebren Buma (directeur Cultuur Kwartier Sneek) gaven er presentaties over de consequenties van corona voor het culturele hart van Súdwest-Fryslân. Buma deed dit op het podium van een leeg Theater Sneek. Genomen maatregelen Cultuur Kwartier Sneek – met een relatief compacte staf van 84 medewerkers en ruim 160 cruciale vrijwilligers - heeft diverse maatregelen genomen om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Zo zijn alle mogelijke steunmaatregelen aangeboord, is er gesnoeid in flexibele kosten en werden tijdelijke contracten niet verlengd. Buma: “Verder hebben we onze najaarsprogrammering aangepast zodat we toch open kunnen zijn; grote namen, maar geen grote voorstellingen. Door deze maatregelen komen we uit bij een tekort van circa 105.000 euro. Dat was anders bijna 500.000 euro geweest.” Investeren in leefbare gemeente De salarissen en het beheer van de gebouwen zijn grote kostenposten. Ook het missen van horeca-inkomsten vormt een aderlating. Zonder financiële steun wordt 2021 een rampjaar voor de gehele ‘mienskip’ van Súdwest-Fryslân, vreest Buma. Mogelijk zal Cultuur Kwartier Sneek haar deuren moeten sluiten. “Bij een subsidie gaat het om een investering in een leefbare gemeente. Zo is Cultuur Kwartier Sneek zeer actief binnen het sociaal domein. We hebben bijvoorbeeld programma’s om eenzaamheid onder senioren terug te dringen, een aantrekkelijk aanbod voor jongeren en Cultuur Kwartier Sneek verzorgt muziekles op veel basisscholen.” Cultuur Kwartier Sneek verdient bovendien geld voor de gemeente en de provincie, stelt Buma. “Onze bezoekers komen ook uit de kop van Noord-Holland en de Noordoostpolder. Zij combineren een avond cultuur vaak met een etentje in de buurt. Dankzij een goed cultureel klimaat is Súdwest-Fryslân ook steeds aantrekkelijker geworden als vestigingsplek voor de Randstad.” Geen bijdrage vanuit Fonds Podiumkunsten Cultuur Kwartier Sneek is sinds de oprichting in 2012 financieel gezond. “Mede dankzij een toenemend aantal bezoekers en zakelijke verhuren”, aldus Buma. Dit is veranderd met de recente cultuursubsidies van de provincie, waarbij Súdwest-Fryslân er bekaaid vanaf komt. Ook de verdeling van de noodgelden uit het Fonds Podiumkunsten gaat voorbij aan regionale culturele aanbieders. Buma: “Maar grote gezelschappen uit de Randstad moeten wel podia hebben om te kunnen spelen. Dus help ons om door deze vervelende tijd heen te komen.” Diezelfde boodschap kwam donderdag van medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en zakelijke partners van Cultuur Kwartier Sneek in een videocompilatie. Ook acteur Huub Stapel en Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland) richtten zich in een filmpje tot de Commissaris en de rest van het gezelschap. “Als het weg is, komt het niet meer terug” Per hoofd van de bevolking geeft Friesland van alle provincies het meeste uit aan cultuur, reageerde Brok. “Cultuur is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Wij doen al veel en proberen te zorgen voor een goede balans tussen de dorpen en steden.” Voor de toekomst van Cultuur Kwartier Sneek ziet Brok nu een verantwoordelijkheid liggen voor de gemeente. “Cultuur is het cement van de gemeenschap. Daar moet je als lokale politiek wat mee. Die moet de verantwoordelijkheid oppakken. We moeten wat we hebben opgebouwd, niet verliezen. Als dat weg is, komt het niet meer terug.” “Toptheater” Als toenmalig burgemeester van Sneek kan Brok zich de komst van Theater Sneek en Cultuur Kwartier Sneek nog goed herinneren. De kredietcrisis was in die jaren voelbaar. “Er is toen anticyclisch geïnvesteerd in cultuur. De cynici zijn gelogenstraft: Theater Sneek is een van de toptheaters in Noord-Nederland.” De Commissaris noemt de verdeling vanuit het Fonds Podiumkunsten, waarbij een regionale spreiding ontbreekt, “pijnlijk”. Commissaris wil met de gemeente om tafel om zijn ideeën te bespreken over het vinden van particuliere steun voor Cultuur Kwartier Sneek en investeringsfondsen. Noodfonds gemeente “Cultuur is heel belangrijk voor de leefbaarheid in de gemeente”, merkte ook wethouder Mirjam Bakker op. “Wij gaan er alles aan doen om dit in stand te houden.” De gemeente wil met een noodfonds van 1,8 miljoen euro maatschappelijke instellingen zoals Cultuur Kwartier Sneek gaan compenseren. De middelen komen uit de eigen reserves. Crowdfunding Donderdag 27 augustus is de campagne ‘Houd Cultuur Kwartier Sneek levend’ gelanceerd. Hiermee roept Cultuur Kwartier Sneek het bedrijfsleven en particulieren op om de organisatie financieel te steunen. Tijdens de wandeling van de Commissaris en de rest van het gezelschap van Poppodium Bolwerk naar Theater Sneek maakte Atrium-drumdocent Pieterklaas de Groot de penibele situatie van Cultuur Kwartier Sneek op symbolische wijze duidelijk. Al drummend ging hij te water en bijna kopje in de Kerkgracht. Dankzij de door de heer Brok toegeworpen reddingsboei liep het allemaal goed af.
Voor aan hun optreden op het muziekfestival VERS! geven hoofdacts Ruben Hein en Broken Brass zaterdag 8 februari ’s middags een workshop bij Kunstencentrum Atrium. Alle workshops zijn gratis toegankelijk. Aanmelden is nog mogelijk. VERS! is een productie van Cultuur Kwartier Sneek. Ruben Hein In zijn workshop doet singer-songwriter Ruben Hein uit de doeken hoe je een goede song maakt. Verder legt hij uit hoe je als band beter gaat klinken en vertelt hij wat er allemaal bij komt kijken als je professioneel muzikant bent. Tijdens de workshop kunnen de deelnemers iets spelen, waarna Hein tips geeft. Hein laat zelf ook wat horen. Bands en singer-songwriters zijn van harte welkom. Ook wie niet kan of wil spelen, steekt er wat van op. De workshop duurt ongeveer twee uren en begint om 14.00 uur. Aanmelden kan per e-mail bij Pieterklaas de Groot van Kunstencentrum Atrium: p.degroot@cultuurkwartier.nl. Broken Brass Broken Brass geeft een uniek inkijkje in de sound van de band. (Amateur)muzikanten worden uitgedaagd om op een nieuwe manier naar hun instrument te kijken. Tijdens de workshop gaat Broken Brass met Friese blazers en slagwerkers een aantal composities instuderen. ‘s Avonds verzorgen de deelnemers met Broken Brass de opening van VERS! De workshop is geschikt voor alle koper- en houtblazers, drummers en percussionisten. De sessie is uitdagend voor zowel jeugd als volwassenen en kan op het niveau van de doelgroep worden aangepast. De workshop geeft niet alleen een dosis energie en speelplezier, maar laat ook ruimte voor improvisatie, eigen inbreng en creativiteit. Er wordt gewerkt aan (een van de) nummers uit het ‘Broken Brass Songbook’. Alle deelnemers worden begeleid door een workshopleider van hun eigen instrument en kijken mee over de schouder van de andere instrumenten. De workshop is een initiatief van Fulkaan, talentontwikkelaar voor HaFaBra in Friesland, en duurt ongeveer drie uren. Aanvang 14.00 uur. Aanmelden kan via fulkaan.nl/vers-broken-brass. Fotografie door Marc de Fotograaf (Broken Brass)
Cultuur Kwartier Sneek heeft in Speedbooks een nieuwe sponsor gevonden die bijdraagt aan de ontwikkeling van jong talent in de gemeente Súdwest-Fryslân. Tijdens het aankomende VERS Festival op zaterdag 8 februari wordt het podium in de grote zaal van Poppodium Bolwerk omgedoopt tot het Speedbooks Podium. Directeur Lume Paulusma van Speedbooks houdt zelf enorm van muziek, met name van blues. “Ik ben een groot fan van Walter Trout. Hoe geweldig zou het zijn als de jeugd van tegenwoordig net zo fantastisch en virtuoos zou spelen als Walter Trout.” Speedbooks levert rapportagesoftware aan het MKB en Accountancy en is een snelgroeiende speler op de markt. Directeur Wiebren Buma is zeer verheugd met de overeenkomst: “Met deze steun maakt Speedbooks het mogelijk om naast de reguliere projecten van Cultuur Kwartier Sneek extra aandacht te besteden aan talentontwikkeling. Speedbooks is een dynamisch en innovatief bedrijf dat zelf ook een enorme ontwikkeling doormaakt en past daarom perfect bij dit doel.” VERS is hét festival voor jong talent met veel podium voor lokale jonge helden. Tijdens deze zevende editie ligt er veel nadruk op het zelf creëren. Poppodium Bolwerk en Kunstencentrum Atrium organiseren samen een workshops singer-songwriting. Daarnaast geeft ‘artist in residence’ Ruben Hein een praktijkles over hoe je als band een sterke popsong maakt. ’s Avonds staat hij op het Speedbookspodium met zijn eigen band.
Broken Brass en Ruben Hein treden zaterdag 8 februari op tijdens VERS. Het jaarlijkse muziekfestival in Sneek wordt georganiseerd door Cultuur Kwartier Sneek. Talentvolle popbands uit de regio vormen traditiegetrouw de hoofdmoot. Daarnaast zijn er optredens van gevestigde namen, al dan niet samen met de aanstormende muzikanten. De zevende editie van VERS! staat in het teken van ‘zelf creëren’. Rond het thema zijn er workshops onder leiding van Broken Brass en Ruben Hein. Het festival begint om 19.00 uur. Optredens Tot na middernacht vinden er meer dan dertig optredens plaats bij Poppodium Bolwerk en Kunstencentrum Atrium. Broken Brass en Ruben Hein (met band) treden op in de grote zaal van Poppodium Bolwerk. Broken Brass is next level brass. Energiek en explosief. Een mix van aanstekelijke brass met de flow van hiphop, de drive van electro en de energie van rock 'n' roll. Zanger/pianist/componist Ruben Hein is een gerenommeerde naam in de Nederlandse jazz-popwereld en heeft inmiddels vijf albums op zijn naam staan. Hij werd landelijk bekend dankzij zijn deelname aan Wie is de Mol? in 2018. Verder hebben de Bogerman Bigband, de aanstormende Friese trompettist Jurgen Schotanus met zijn band Muti Marane en enkele (big)bands uit het Duitse Leer en Nordhorn hun komst aangekondigd. Maaike Boonstra (trompet) en Fokelien Looijenga (saxofoon), oud-leerlingen van Kunstencentrum Atrium, spelen als het duo Ladybirds eigen stukken en originele bewerkingen van jazzstandards. Het grootste deel van het VERS!-programma zal bestaan uit aanstormend Fries talent. Onder meer de bands Skarnepeoples, Black Out en Boys Squad XL gaan op een van de zes podia spelen. In januari 2020 wordt het gehele programma bekend gemaakt. Zelf creëren In het kader van het project The Stage is Yours presenteren enkele jonge makers op VERS! hun productie. The Stage is Yours is een initiatief van Cultuur Kwartier Sneek om jongeren te betrekken bij het vormgeven van het culturele aanbod in Sneek en omstreken. Hierbij zetten jongeren eigen, nieuwe producties neer. Zo laat theatermaker Jovan Smilda, voormalig leerling van MUZT Musicalopleiding, tijdens VERS! stukken van zijn theatervoorstelling Beste Jonas zien. Workshops ’s Middags wordt in drie workshops aandacht besteed aan zelf creëren. Poppodium Bolwerk en Kunstencentrum Atrium organiseren samen een workshops singer-songwriting. Daarnaast geeft Ruben Hein een praktijkles over hoe je als band een sterke popsong maakt. Beide workshops vinden plaats bij Poppodium Bolwerk. In de Noorderkerkzaal is er ‘s middags een workshop van het Keunstwurk-project Fulkaan. Het doel van Fulkaan is om jong muziek-, dans- en theatertalent de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen tot hoog niveau binnen Friesland. Zij kunnen meedoen aan workshops, ateliers, zomerkampen en masterclasses. Tijdens de VERS!-workshop van Fulkaan gaat Broken Brass met Friese blazers en slagwerkers enkele ‘hard hitting brass power’-composities instuderen. Deelnemers moeten minimaal twee jaar les hebben gehad en bladmuziek kunnen lezen. ‘s Avonds verzorgen de deelnemers met Broken Brass de opening van VERS! Website Meer informatie over VERS!, zoals het programma van het festival en de (aanmelding voor de) workshops, is te vinden op cultuurkwartier.nl/vers. Daarnaast is er een Facebook-pagina: facebook.com/versfestival. Via beide kanalen wordt in de aanloop naar VERS! het blokkenschema bekend gemaakt. Datum/tijd:     Zaterdag 8 februari 2020, vanaf 19.00 uur Locatie:            Poppodium Bolwerk en Kunstencentrum Atrium Entree:             9,00 euro (kaartverkoop via hetbolwerk.nl, theatersneek.nl en aan de kassa)
Met de ingang van het nieuwe jaar opent Cultuur Kwartier Sneek een nieuw servicepunt in Kunstencentrum Atrium aan het Oud Kerkhof. Van bezoeker tot cursist en van professional tot medewerker: iedereen kan hier vanaf maandag 6 januari de gehele week van 9.00 tot 17.00 uur zijn vraag, verzoek of opmerking kwijt en wordt direct geholpen. Ook voor kaartjes van voorstellingen in Theater Sneek of Poppodium Bolwerk kan men bij het servicepunt terecht. Hiermee verhuist de kassa van Theater Sneek aan de Westersingel naar de overkant van het water. Wel zal de kassa in het theater nog geopend zijn vanaf een uur voor aanvang van alle voorstellingen. Het servicepunt wordt gevestigd in de aankomsthal van Kunstencentrum Atrium waar nu de receptie gehuisvest is. Door het samenvoegen van de kassa met de receptie wordt de functie met ruimere openingstijden uitgebreid naar een centrale ontvangsthal van zowel bezoekers als leerlingen en cursisten, algemeen informatiepunt, uitgiftepunt van materialen, telefooncentrale en kassa. In het Atrium Café is het mogelijk om vervolgens onder het genot van een kop koffie of thee plaats te nemen. Wiebren Buma, directeur Cultuur Kwartier Sneek: “We merken dat onze klanten onze online dienstverlening steeds beter waarderen en daar zijn we heel blij mee. Om nét dat beetje extra service te kunnen bieden en in contact te blijven met onze klanten en cursisten openen we het centrale servicepunt.” Om aan de functie-uitbreiding van het servicepunt te kunnen voldoen, ondergaan de entree en aankomsthal van Kunstencentrum Atrium een metamorfose. Zo wordt de oorspronkelijke balie verplaatst naar de andere kant van de hal. Ook wordt de aankleding aangepast naar een meer theatrale en kunstzinnige sfeer die past bij alle gelederen van Cultuur Kwartier Sneek: Theater Sneek, Kunstencentrum Atrium, Poppodium Bolwerk, projectbureau Akte2 en Zakelijk & Verhuur. De verbouwing wordt naar verwachting eind januari afgerond, waarna er een feestelijke opening zal plaatsvinden.
Cultuur Kwartier Sneek organiseert i.s.m. Nootstroom op 18 december een sprankelend concert met de 4 Jaargetijden van Vivaldi, een van de meest tot de verbeelding sprekende werken uit de muziekgeschiedenis. Met een absolute topbezetting neemt gastheer Arnaud Oosterbaan je mee in een betoverende wereld waarin wolken donderen, verliefde vogels fluiten, waakzame honden blaffen en strijkers zingen. Het werk wordt uitgevoerd in een dynamische setting, met de musici staand rondom de solist. De beroemde vioolsolo’s worden vertolkt door de jonge snel rijzende ster Pieter van Loenen.  Concertmeester is topvioliste Eva Stegeman, inmiddels de vaste frontvrouw van Nootstroom. “Buitengewoon energiek en diep muzikaal,” was het jurycommentaar van het Nederlandse Vioolconcours, waar Pieter van Loenen in 2016 de tweede prijs en de NTR Publieksprijs won. Sindsdien gaat het hard met deze jonge violist. Pieter van Loenen is geselecteerd als finalist van. In maart en april 2019 reisde hij, als genomineerde voor de Dutch Classical Talent Award, met een bijzonder soloprogramma op tournee langs de grote concertzalen van Nederland. “Dit flitsende eenmalig te bewonderen concert is een absolute aanrader om mee te maken in de donkere decembermaand ”, aldus artistiek leider en dirigent Arnaud Oosterbaan van Nootstroom. Na afloop is er in de foyer gelegenheid om ongedwongen kennis te maken met de uitvoerenden. De kaartverkoop start aankomende maandag 2 december. Meer informatie op www.theatersneek.nl en www.nootstroom.com. Nootstroom Stichting Nootstroom brengt Friese professionele musici en jong talent samen met gerenommeerde solisten en aanvoerders tijdens uitdagende projecten met verbindende klassieke muziek-programma's. Een broedplaats waarin talent van jong en oud ontwikkeld kan worden en een hotspot voor het beleven van klassieke muziek in Friesland en omstreken. Overige ensembleleden: Eva Stegeman – viool 1 & concertmeester Mara Oosterbaan – viool 2 Lisa Eggen – altviool Willem Stam – cello Lucia Mateo Calvo – contrabas Joao Rival – klavecimbel Pieter van Loenen – solo viool Theater Sneek woensdag 18 december, 20.30 uur € 12,50 Kaartverkoop Theater Sneek www.theatersneek.nl 0515 – 431 400 Kassa@cultuurkwartier.nl
Deelname aan cultuur en sport speelt een belangrijke rol in het aanpakken van eenzaamheid.  Samen genieten van muziek, samen wandelen, dansen, koken, een plek te hebben waar je je eigen verhaal kunt vertellen waar woorden soms te kort schieten: tussen 28 september en 8 oktober 2019 organiseren de Buurtsportcoaches van de gemeente Súdwest-Fryslân en de cultuurcoaches van Cultuur Kwartier Sneek samen met allerlei partners activiteiten die als gezamenlijk doel hebben: het verbinden van mensen!

Bekijk alle info hier

  Veel mensen van 65 jaar en ouder zijn eenzaam. Zij hebben vaak een zetje nodig om aansluiting te vinden in de samenleving. Door deel te nemen aan sportieve of culture activiteiten voelen kwetsbare senioren zich minder eenzaam en vitaler.

Doe & Ontmoet dag  -  28 september

Op zaterdag 28 september tussen 13:00-16:00 uur is Kunstencentrum Atrium in Sneek dé plek voor aanbieders uit de gemeente die zich bezig houden met gezond en gelukkig ouder worden. Stands en sportieve en kunstzinnige workshops op het gebied van ontspanning, sociaal contact, beweging en voeding geven een beeld van het royale aanbod voor ouderen waar zij ook in de toekomst aan mee kunnen blijven doen. Daarmee is Sneek één van de vier locaties in Fryslân waar op dezelfde dag een ‘Doe & Ontmoet dag’ voor 65-plussers wordt gehouden.

Kunst- en sportactiviteiten – 29 september t/m 4 oktober

De ‘Doe & Ontmoet dag’ is de start van een serie van activiteiten die in de week daaropvolgend voor een veel grotere doelgroep wordt aangeboden. In de Week tegen Eenzaamheid zijn er gratis cultuur en sport workshops, open lessen en ontmoetingen. “De activiteiten zijn voor jong en oud, maar we zetten extra in op mensen die een positief steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in verzorgingshuizen’, vertelt Annemarie van der Reijden, hoofd van projectbureau Akte2, onderdeel van het CKS. ‘Van sporten, kunst en cultuur word je gelukkig’, vervolgt Annemarie. ‘Het geeft ruimte voor verbeelding en geeft kleur aan het leven. Kunst is een ideaal medicijn tegen eenzaamheid, en ook in beweging zijn met elkaar. En dat gun ik iedereen!’

Kom Erbij! Festival – 6 oktober

Op zondag 6 oktober is het Festival Kom erbij! Om 15.00 uur staat de deur van Kunstencentrum Atrium wijd open. Je mag gewoon komen binnenlopen, de toegang is vrij. En neem gerust iemand mee die je wilt verrassen. Op het festival is van alles te doen voor jong en oud. Doe mee met het Kom erbij Koor of het Kom erbij Orkest, schilder mee, dans, maak grafiek, luister naar de optredens en nog veel meer.
Na een jaartje afwezigheid komt de jaarlijkse traditiegetrouwe aftrap van het culturele seizoen weer terug in Súdwest-Fryslân op zaterdag 14 september! En dit jaar net even groter, mooier en theatraler dan voorgaande edities. Met straattheater, uitbreiding van podia en nog meer verrassende optredens uit de eigen gemeente kunnen we nu spreken van een heus festival. Daarom maakt de vertrouwde Friese UITmarkt nu onderdeel uit van het UIT Festival. Opnieuw presenteren culturele instellingen uit de gemeente wat er dit jaar te beleven valt. Met bands, orkesten, fanfares, singer-songwriters en musicaltalenten. Maar ook met kraampjes van musea en ambachten. De ‘Appelkaart’, een route met opdrachten en miniworkshops voor kinderen, zal uiteraard niet ontbreken.

Geef je op voor de FrUITmarkt!

Muzikanten, bedrijven, instellingen en particulieren die op de Friese UITmarkt willen staan, kunnen zich tot 23 augustus opgeven.
Laatste Nieuws
Dorpen en steden presenteren plannen voor UIT Festival SWF ‘Yn Ferbining’
Cultuur Kwartier Sneek verwelkomt 50ste Betrokken Bedrijf
Mogelijkheden

Repeteren

In de kunstvak- en muzieklokalen zijn uitstekende faciliteiten om te repeteren met uw band, orkest, ensemble of groep.

Professionele kunstvakdocent

Projectbureau Akte2 biedt veel mogelijkheden voor workshops.

Lezingen en studiedagen

Binnen uw locatie geen plek om met alle personeelsleden bijeen te komen? CKS biedt hiervoor mogelijkheden.

Uitvoeringen met eigen orkest/gezelschap

Een muziek, dans, film of toneeluitvoering of voorstelling met eigen orkest/gezelschap? Wij hebben hiervoor alles in huis.

Vergaderen

Vergaderen buiten de deur was nog nooit zo sfeervol.

Teambuilding en workshops

Op zoek naar een ander soort bijeenkomst met uw personeel dan een lezing of informatiedag? Wij bieden meerdere mogelijkheden.

Jubileumfeest en bruiloften

Heeft u iets te vieren? Vier het bij ons!

Congres of seminar

Organiseer uw congres of seminar bij CKS. Verwelkom tot wel 600 gasten in een van onze 4 zalen.

Markten

Het houden van markten is erg geschikt in het Atrium. Van vijf tot 50 kramen kunnen hier worden geplaatst.

Cultuur Kwartier Sneek (CKS) beschikt over locaties die uitermate geschikt zijn voor bedrijven en particulieren waarvoor wij bijzondere ervaringen in arrangementen op maat aanbieden.

Organiseer samen met ons een seminar, congres, product-lancering, netwerkbijeenkomst, workshop, (bedrijfs)feest of andere activiteiten. CKS verzorgt het licht en geluid, de band of DJ, entertainment en de catering.

Onze locaties

Theaterstudio

Theaterstudio
25 staand | 65 zittend

Dansstudio

Dansstudio
30 personen

Van Loohuis Schildersatelier

Van Loohuis Schildersatelier
15 personen

Van Loohuis Beeldend Atelier

Van Loohuis Beeldend Atelier
20 personen

Muzieklokalen

Muzieklokalen
2>20 personen

Opnamestudio

Foyer Theater Sneek

Foyer Theater Sneek
500 personen staand | 120 zittend

Tüöttenzaal

Tüöttenzaal
600 stoelen

Rabobankzaal

Rabobankzaal
40 personen

Atrium

Atrium
750 personen staand | 100 zittend

Bolwerk Grote Zaal

Bolwerk Grote Zaal
500 personen staand | 150 zittend

Bolwerk Café

Bolwerk Café
125 personen staand | 90 zittend

Skybox Bolwerk

Skybox Bolwerk
16 zittend

Noorderkerkzaal

Noorderkerkzaal
200 zittend | 150 staand