PlusNauta, producent van zakelijke bijeenkomsten uit Sneek, heeft zich als Betrokken Bedrijf verbonden aan Cultuur Kwartier Sneek (CKS). Het bedrijf van Bram Nauta is het 50ste lid van de club met ondernemingen die de stichting steunen. Daarmee is het aantal Betrokken Bedrijven sinds september vorig jaar verdubbeld. Twintig bedrijven die kunst en cultuur in de gemeente Súdwest-Fryslân een warm hart toedragen, verenigden zich bij de oprichting van CKS in 2012 in de Kring van Wel. In de huidige coronacrisis is hun steun nog waardevoller geworden. Het bezoek van de Commissaris van de Koning in Friesland, de heer drs. Arno Brok, in augustus vorig jaar vormde de aftrap voor de campagne ‘Houd cultuur levend’. Met deze campagne werd actief geacquireerd om CKS te steunen. Daarbij is een nieuwe supportclub opgericht: de Betrokken Bedrijven. “PlusNauta is betrokken bij vele bijeenkomsten in Noord-Nederland. Wij brengen al meer dan 30 jaar netwerken, kennis en initiatieven samen verder door mens en organisaties aan elkaar te verbinden. Sinds 5 jaar houden we kantoor in centrum Sneek. Dat lustrum vieren we onder andere door deze verbintenis aan te gaan”, aldus Bram Nauta. “Extra leuk dat we hiermee het aantal van Betrokken Bedrijven rond maken op 50.” CKS bestaat uit Theater Sneek, Poppodium Bolwerk, Kunstencentrum Atrium en Akte2. De vier onderdelen leveren een onmisbare bijdrage aan het culturele leven in Súdwest-Fryslân. Wiebren Buma, directeur-bestuurder CKS: "Zowel bedrijven als cultuur dragen bij aan een prettig leefklimaat en maken een stad of gemeente aantrekkelijk om in te wonen. De Betrokken Bedrijven zorgen ervoor dat bijzondere culturele projecten mogelijk zijn en dat al het jonge talent in onze gemeente zich cultureel kan ontwikkelen. We zijn alle vijftig leden ontzettend dankbaar voor hun bijdrage." Overzicht van de Betrokken Bedrijven:
Corona daagt uit tot innovatie en samenwerking De vijf Friese theaters maken zich grote zorgen over de brede gevolgen die de crisis in de culturele en creatieve sector op de samenleving heeft. Verenigd in het Fries Schouwburg Overleg (FSO) is samen met de lokale overheden (provincie en gemeenten) het initiatief genomen om te zorgen dat de cultuurketen blijft functioneren, dat de verbinding met het publiek blijft bestaan en gegarandeerd is voor overmorgen. Kortom de culturele infrastructuur in Friesland te versterken. Cultuurmakers kunnen niet zonder een podium (in welke vorm dan ook) en podiumkunsten kunnen niet zonder publiek. Hier is een belangrijke rol voor de schouwburgen, maar deze kan niet afzonderlijk gedragen worden. Om die reden is er tussen vijf verschillende Friese theaters het breed gedragen Verbond ontstaan, bestaande uit De Koornbeurs Theater en Film, Stadsschouwburg De Harmonie, Posthuis Theater, Theater Sneek en Schouwburg De Lawei. Meer wendbaar en meer weerbaar Overeenkomstig met de adviezen eerder gegeven door de Raad van Cultuur ziet het Verbond een aantal transitieopgaven om meer wendbaar en meer weerbaar te worden. Hieruit voortvloeiend vraagt het Verbond een Aanjaagfonds aan dat ervoor moet zorgen dat theaters vernieuwende concepten kunnen ontwikkelen op het gebied van ruimtelijke ontwerp en productdifferentiatie. Daarnaast moet er volgens het Verbond sprake zijn van een ticketgarantiefonds. Het theater als producent en productiehuis Door zelf op te treden als producent en productiehuis leveren de podia een bijdrage aan de versterking van de hele keten en daarmee het culturele klimaat in Fryslân. Dit wordt tot uitvoering gebracht door het ontwikkelen en uitvoeren van door de podia geïnitieerde producties en festivals, het aanbieden van coaching en podia en talentontwikkeling, door de talentopleidingen naar een hoger plan te tillen, meer producties met regionale thema’s te maken en meer kleine en wendbare voorstellingen te maken voor een lokaal publiek. Een versterkte rol van cultuur in maatschappelijke opgaven Cultuur beschikt over de unieke eigenschap dat het mensen, de mienskip, verbindt. Hiermee levert cultuur een bijzondere bijdrage aan diverse maatschappelijke opgaven. Samen met sociaal maatschappelijke partners zet het Verbond zich in om onze waarde (dragers van cultuur) in te zetten voor de maatschappelijke opgaven waarvoor wij ons met elkaar gesteld zien. Dit zal moeten zorgdragen voor het tegengaan van vereenzaming, net als laaggeletterdheid en bijdragen aan een inclusieve samenleving. Dit alles wordt in samenwerking gedaan met relevante maatschappelijke partners die ook evenementen organiseren voor bijzondere doelgroepen. Een ander, meer divers gebruik van gebouwen De bestaande zalen en gebouwen zijn niet in elk scenario op de gangbare wijze bruikbaar. Het is nodig op zoek te gaan naar alternatieve vormen van ruimtegebruik en alternatieve ruimtes binnen de anderhalvemetermaatschappij. Het Verbond wil dit doen door repetitie en montageplekken voor makers en gezelschappen te bieden, hotspots te bieden voor experiment en bijzondere ontmoetingen. Daarnaast wil het een ontmoetings- en werkplek voor zzp’ers en onderwijs zijn, tezamen met een loket en ontmoetingsplek voor diverse maatschappelijke diensten alsook een festival- en ceremonie-locatie voor externe partijen. Spin-off positief voor: makers, publiek, andere podia, andere, met name niet-randstedelijke gebieden De kracht van het Verbond zit hem in het feit dat vijf losse culturele instellingen verspreid over de provincie hun handen ineenslaan en al hun expertise, faciliteiten en netwerk inzetten om de gehele keten te versterken. Vanuit dit collectieve en innovatieve perspectief wordt er geleerd en geëxperimenteerd. Hetgeen van waarde is voor de gehele sector. Maar misschien is nog wel belangrijker dat er overgedragen kan worden hoe er vanuit samenwerking en lokale mienskip tot een sterk cultuurlandschap gekomen kan worden. Juist de minder dichtbevolkte gebieden zullen zich herkennen in onze regionale aanpak. Financiële middelen Voor het uitvoeren van de Ticket Garantie en het Aanjaagfonds is er budget nodig, iets wat op dit moment nog niet is toegezegd. Dit budget zal zowel landelijk als provinciaal moeten worden toegekend. De 5 theaters willen als ‘Frysk Fieldlab’ nieuwe werkwijzen en samenwerking in de culturele sector en voor de Friese regio tot stand brengen. Hiervoor dient het Verbond een subsidieaanvraag in bij het ministerie van OCW. Vanuit provincie Fryslân en de vijf Friese gemeenten is er een adhesieverklaring vastgesteld om deze subsidieaanvraag kracht bij te zetten. Op het moment dat er budget voorhanden is zullen de theaters gezamenlijk, als het Verbond, hun concrete plannen naar buiten brengen.
Met inspirerende routes in zeker acht plekken trapt Súdwest-Fryslân zaterdag 12 september het nieuwe culturele seizoen in stijl af. Kunstenaars, musea, galeries en andere culturele aanbieders in de gemeente presenteren zich in Blauwhuis, Bolsward, Goënga, Heeg, Koudum, Sneek, Workum en Woudsend. Daarnaast treden er bands, orkesten, fanfares en andere gezelschappen in een intieme setting op. Het UIT Festival begint om 13.00 uur en duurt tot maximaal 18.30 uur. De eindtijd wisselt per locatie. Het UIT Festival wordt georganiseerd door Cultuurplein Súdwest-Fryslân, waar Cultuur Kwartier Sneek (CKS) deel van uitmaakt. Het festival is de opvolger van het frUIT Festival. Lokale culturele organisaties in de steden en dorpen zetten 12 september een eigen route op. Deze vormen met elkaar een grote cultuurroute door de gemeente. Mogelijk wordt de route uitgebreid met Wommels en Makkum. De lokale organisaties:
  • Centrium Commissie Koudum
  • Culturele Vereniging Goënga
  • It Heechhûs
  • BOOG Bolsward en Tsjillen
  • Gerben Rijpma Stichting, Blauwhuis
  • Stichting Cultureel Nut Workum
  • Út Sneek
  • MFC Promotie, Woudsend
De afgelopen maanden is door de leden van Cultuurplein Súdwest-Fryslân hard gewerkt aan een creatieve oplossing om de start van het culturele seizoen in coronatijd op een verantwoorde wijze te kunnen vieren. In 2019 werd het UIT Festival, dat traditiegetrouw bestaat uit optredens en een cultuurmarkt, uitgebreid met straattheater. De acht routes worden aangevuld met een deels gezamenlijk programma met (inter)nationale locatietheateracts. Daarnaast kunnen kinderen leuke en uitdagende opdrachten uitvoeren aan de hand van de Appelkaart. Meer informatie en het laatste nieuws over het UIT Festival staat op cultuurkwartier.nl/uitfestival. Hier zal ook een digitale route met acts uit heel Europa te vinden zijn. Út Sneek In Sneek zijn de plannen voor 12 september al vergevorderd. In de Waterpoortstad nemen de initiatiefnemers van het straatfestival Út Sneek de programmering voor hun rekening. Door het coronavirus kon het festival in juni niet doorgaan. Onder meer Music Alive, Accordeon Orkest Sneek, Tinto, Johan Velthuis Songs, Ex BTW, Mark & Ramon, Saxofonissimo, Saxemble, Esmee de Haan, Rein Vallinga, Snikkende Snitsers, Soundboxx, Dance Explosion en MUZT Musicalopleiding hebben zich aangemeld. Zij treden op bij onder meer de watertoren, Theater Sneek, het gemeentehuis, Markt 23 en de Koperen Kees. Diverse culturele aanbieders in Sneek, waaronder het Fries Scheepvaart Museum en de bibliotheek, openen tijdens het UIT Festival hun deuren.   Aanmelden Kleine muzikale acts (Sneek):                           via utsneek.nl Acts (in heel Súdwest-Fryslân)                         via cultuurkwartier.nl/uitfestival
In deze magere tijden voor cultuur slaan Cultuur Kwartier Sneek (CKS) en de Bonte Sneeker Avend (BSA) de handen ineen om de mienskip toch te voorzien van een wekelijkse dosis vermaak. Met de titel Kwartier TV presenteert: Keek op de week brengen ze samen een culturele soap op televisie. Woensdag 3 juni wordt de eerste aflevering uitgezonden door Omroep Súdwest. De soap bestaat uit acht afleveringen en is te zien in de avondcarrousel van de omroep. De reeks wordt ook uitgezonden via de sociale media van CKS en de BSA. Heabeltsje de Jong speelt de hoofdrol. Zij is de vaste gastvrouw van de populaire verjaardagsavonden van de BSA in Theater Sneek. De avonturen van 'Frou de Jong' in coronatijd vormen de rode draad in de soap. Zo bezoekt zij na maanden weer de kapper en brengen de bewoners van de Steenklip een serenade bij een verzorgingstehuis. De aflevering start wekelijks met een persconferentie van directeur Wiebren Buma van Cultuur Kwartier Sneek, bijgestaan door een doventolk. De 11-jarige reporter Wouter van der Werf wil alles weten over cultuur in coronatijd in Súdwest-Fryslân en houdt interviews met bekende inwoners van de gemeente. Het initiatief voor de soap komt van Hans de Lang, coördinator zakelijke dienstverlenging van CKS. De Lang is de hoofdredacteur van Kwartier TV, het productieteam van CKS. “De wil om iets voor ons publiek te doen hebben we continu gevoeld. Toen op een zeker moment veel mensen ouderwets televisie gingen kijken, wist ik welk medium we moesten kiezen. Met een sterke theatrale persoon als Heabeltsje de Jong binnen de Sneker stadsgrenzen was het idee snel geboren.” De leden van de BSA twijfelden geen moment toen ze door CKS werden benaderd. Regisseur Wiesje Jansma-De Vries: “Theater Sneek voelt als onze huiskamer en geeft ons de gelegenheid om naar buiten te treden en onze kunsten te vertonen. De coronacrisis biedt zoveel haakjes voor mooie verhalen dat de ideeën gelijk begon te stromen. Kwartier TV kreeg voor Keek op de week persoonlijke toestemming van Kees van Kooten en Wim de Bie om de titel in bruikleen te nemen.
Als de coronamaatregelen het toelaten gaan het UIT Festival en Út Sneek zaterdag 12 september hun krachten bundelen. Beide evenementen willen die dag met elkaar een mooi cultureel festival in de binnenstad van Sneek organiseren en hebben een intentieverklaring gesloten. Het festival zal de aftrap vormen van het culturele seizoen 2020-2021 in Súdwest-Fryslân. Er treden bands, orkesten, fanfares, straattheateracts en andere gezelschappen op en er komt een markt met culturele aanbieders uit de gemeente. Het festival begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De doorgang is onder voorbehoud en afhankelijk van de coronamaatregelen vanuit de Rijksoverheid. De organisatie zal vooralsnog op een creatieve manier oplossingen zoeken om de bestaande maatregelen na te leven. Wie wil deelnemen kan zich vanaf maandag 11 mei aanmelden. Voor artiesten is dit mogelijk op de website van Út Sneek: utsneek.nl. Musea, galeries, kunstenaars en andere partijen die met een kraam op de culturele markt van het UIT Festival willen staan, kunnen zich opgeven via cultuurkwartier.nl/inschrijven-uitmarkt. Aanbieders die deel willen nemen aan de Appelkaart, een kinderroute met opdrachten en miniworkshops, kunnen zich opgeven bij Akte2, het projectbureau van Cultuur Kwartier Sneek. Het UIT Festival is een initiatief van Cultuur Kwartier Sneek in samenwerking met CultuurPlein SWF, een netwerk van culturele verenigingen en instellingen in Súdwest-Fryslân. De eerste editie vond plaats in 2014 onder de titel frUITmarkt. Het evenement omvat traditiegetrouw een optredens en een culturele markt. Vorig jaar werd het festival uitgebreid met straattheater. Straatfestival Út Sneek wordt georganiseerd door Ondernemend Sneek, Kunstencentrum Atrium, csg Bogerman, JV Multimedia en Deen Design. De eerste editie was in 2012. Aan het festival doen circa duizend artiesten mee. Toen bekend werd dat de achttiende editie op zaterdag 6 juni niet door kan gaan in verband met de coronamaatregelen, ontstond bij CKS het idee om voor deze keer bij UIT Festival samen op te trekken met Út Sneek. Locaties Het UIT Festival concentreert zich ook dit jaar rond de Westersingel en de Kerkgracht waar diverse podia en een markt een plek krijgen. Daarnaast zijn er optredens op het nabijgelegen Oud Kerkhof, in Kunstencentrum Atrium en in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek. Út Sneek voegt hier podia in de Kleine Kerkstraat, de Marktstraat, op het Schaapmarktplein en mogelijk in de Martinikerk aan toe. Wiebren Buma, directeur CKS: “Fijn dat we de handen ineen kunnen slaan in deze bizarre tijden. De doorgang is afhankelijk van de coronamaatregelen, maar vooralsnog lijkt het erop dat we in september een uniek evenement kunnen organiseren. Met het festival gaan we niet alleen het startschot geven van het nieuwe culturele seizoen in Súdwest-Fryslân, maar kunnen we haar inwoners tegelijk trakteren op een mooi feest na een paar moeilijke maanden. Met de kennis en ervaring van Út Sneek erbij zal het een groot succes worden. Hoe meer deelnemers, hoe meer vreugd; dus we hopen op veel aanmeldingen de komende weken.” Kees Poiesz, voorzitter stichting Út Sneek: “Toen bekend werd dat Út Sneek dit jaar niet door kon gaan, was dit een enorme teleurstelling voor iedereen, zowel jong als oud. De afgelopen periode hebben we echter niet stil gezeten en gesprekken gevoerd met de organisatie van het UIT Festival. Dit heeft geresulteerd in een perfecte samenwerking. Wij vinden beiden dat de prachtige stad Sneek en de rest van Súdwest-Fryslân wel wat extra 'schwung' kan gebruiken in deze bizarre en onwezenlijke periode. Daarom dit geweldige initiatief om elkaar weer te ontmoeten en er samen een groot en onvergetelijk feest van te maken!” Meer info: https://cultuurkwartier.nl/homepage/uitfestival/
Nederlandse theaters, concertzalen, poppodia, evenement- en sportorganisatoren, musea en festivals vragen gezamenlijk aan bezoekers om hun tickets te behouden en zo de culturele sector te steunen. De sector heeft in gezamenlijkheid een regeling ontwikkeld, met ondersteuning van het ministerie van OC&W en volgens de regels van de ACM. COVID-19 raakt ons allemaal, ook de culturele sector en de sport. Veel voorstellingen, festivals, wedstrijden en concerten worden noodgedwongen verplaatst of afgelast; musea en monumenten sluiten hun deuren. De verschillende brancheverenigingen slaan de handen ineen en roepen hun bezoekers op om hun ticket te bewaren tot de deuren weer opengaan: Bewaar je ticket, geniet later. Cultuur Kwartier Sneek (CKS) sluit zich aan bij deze landelijke actie. Passend aanbod De organisaties komen met passende oplossingen voor de houders van tickets. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar nieuwe data voor de evenementen die nu geen doorgang kunnen vinden en het oorspronkelijke ticket blijft gewoon geldig. Is zo’n verplaatsing niet mogelijk, wordt het evenement definitief afgelast of is de houder van het ticket verhinderd op de nieuwe datum, dan krijgt de houder van het ticket digitaal tegoed ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief (service)kosten, die later ingewisseld kan worden. Hierdoor kunnen bezoekers alsnog genieten van een vervangende voorstelling of concert. Ticketkopers worden door Cultuur Kwartier Sneek geïnformeerd over de praktische afhandeling van de tickets. Ook kunnen ticketkopers ervoor kiezen om hun ticket om te zetten in een donatie aan Cultuur Kwartier Sneek. Op een later moment wordt dit bedrag ingezet om voorstellingen en concerten aan te kunnen bieden aan het publiek van Theater Sneek en Poppodium Bolwerk. Brede steun De gezamenlijke regeling volgt de regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en krijgt onder andere steun van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “Ook voor de culturele sector zijn dit uitdagende tijden. We kunnen de theaters, organisatoren, poppodia en musea helpen door naar de voorstellingen te blijven gaan, alleen later wanneer de omstandigheden het toe laten. Evenementen worden nu verplaatst. Bewaar je ticket en blijf van cultuur genieten. En kan je toch niet, vraag dan om een digitaal tegoed. Zo help je de culturele branche overeind te blijven.” Geniet later Met ‘Bewaar je ticket, geniet later’ hoopt de sector dat houders van tickets hun bezoek aan hun favoriete podium of event uitstellen. Daardoor kan de culturele sector en de sport de grote economische klap die hen treft door de coronacrisis opvangen. Dit geeft de sector de ruimte om te werken aan nieuwe evenementen in de toekomst. Niet alleen de organisatoren, artiesten en podia worden hiermee geholpen, maar juist ook de mensen achter de schermen die deze evenementen mede mogelijk maken zoals decorbouwers, technici, leveranciers, creatieven en andere werknemers en zelfstandigen in de culturele en sportsector. Cultuur Kwartier Sneek heeft er uiteraard begrip voor als houders van tickets om welke reden dan ook niet van deze regeling gebruik willen of kunnen maken; zij kunnen alsnog hun geld terugvragen. De wijze waarop de restitutie verloopt is omschreven in de ‘Regeling ticketgelden coronacrisis’ en is gerelateerd aan de datum van het evenement. Omdat het proces van verplaatsen van voorstellingen en concerten nog gaande is, wordt er op een later tijdstip contact opgenomen met de kaarthouders. Kijk voor de regeling op de websites van Theater Sneek en Poppodium Bolwerk. Meer informatie over ‘Bewaar je ticket, geniet later’ kun je vinden op bewaarjeticket.nl.

Klik hier voor een overzicht van de mededelingen omtrent het coronavirus

Update: Inmiddels is bekend geworden dat de activiteiten tot 1 juni zullen worden opgeschort. De organisatie van Cultuur Kwartier Sneek gaat zoveel mogelijk voorstellingen en evenementen van Theater Sneek en Poppodium Bolwerk die tot en met 6 april plaats zouden vinden, proberen te verplaatsen. Kaarten blijven voorlopig gewoon geldig. De organisatie doet haar uiterste best om vervangende data te vinden. In afwachting van landelijk beleid wordt er later bekeken hoe er om wordt gegaan met een eventuele retourprocedure. Lessen en cursussen die plaatsvinden in Kunstencentrum Atrium worden voorlopig ook afgelast. In navolging van het besluit van het kabinet om de basisscholen te sluiten, hebben we besloten om het cursusaanbod in het kunstencentrum tot nader order op te schorten. Dit geldt ook voor alle buitenlocaties in Súdwest-Fryslân waar het kunstencentrum actief is. Het servicepunt (voor kaarten en informatie) dat in Kunstencentrum Atrium gevestigd is, is vanaf maandag alleen nog telefonisch en per e-mail bereikbaar. We vinden dit erg vervelend voor onze leerlingen en medewerkers en we beraden ons of en hoe de geannuleerde lessen op een later tijdstip kunnen worden ingehaald.
Het nieuwe culturele seizoen van Súdwest-Fryslân is zaterdag 14 september van start gegaan met het UIT Festival in Sneek. Van 13.00 tot na 17.00 uur vonden in de binnenstad ruim vijftig optredens plaats; van muziek en dans tot straattheater en poëzie. Verder presenteerden zich op een markt tientallen culturele aanbieders. De eerste editie van het UIT Festival, de opvolger van de frUITmarkt, trok circa 8.000 bezoekers. Onthulling beeld Het UIT Festival werd om 13.00 uur onder een stralende najaarszon geopend op het Oud Kerkhof. Cultuurwethouder Stella van Gent onthulde er een beeld van de prijswinnende kunstenaar Zirak Mira uit Iraaks-Koerdistan (in 2014 uitgeroepen tot de beste kunstenaar in Koerdistan). Mira is gevlucht en woont nu in Sneek. Hij werd vorig jaar bij Kunstencentrum Atrium opgenomen in de beeldhouwgroep van Ruth Vulto Gaube. Zijn kunstwerk ‘Violin-Woman’ is een cadeau aan Cultuur Kwartier Sneek (CKS), waar het kunstencentrum deel van uitmaakt. CKS-directeur Wiebren Buma nam het beeld, dat een permanente plek krijgt bij het kunstencentrum, in ontvangst. “Ik ben jullie erg dankbaar en als symbool hiervan schenk ik graag dit beeld”, zei Mira bij de overhandiging. “Dat ik dit op deze mooie dag mag doen, met veel mensen hier aanwezig, maakt het extra speciaal.” ‘Cultureel feest Súdwest-Fryslân’ Het UIT Festival is een initiatief van Cultuur Kwartier Sneek in samenwerking met CultuurPlein SWF, een netwerk van culturele verenigingen en instellingen in Súdwest-Fryslân. Buma merkte tijdens de opening op dat het UIT Festival een cultureel feest van heel Súdwest-Fryslân is. Daar sloot wethouder Van Gent zich bij aan. “Vandaag kunnen wij ons weer laven aan de culturele schoonheid die onze gemeente te bieden heeft.” Optredens Verspreid in de binnenstad waren op een zestal podia muzikanten, dansers, taalvirtuozen, musicaltalenten, theatermakers en andere artiesten te bewonderen. Het merendeel kwam uit Súdwest-Fryslân. Daarnaast traden buitenlandse muziekgroepen op die in 2018 van de partij waren bij het At the Watergate-festival. Los Paja Brava tekende voor het laatste muziekoptreden. Straattheater Een nieuw onderdeel ten opzichte van de frUITmarkt (dat vier edities kende en telkens kon rekenen op ruim 5.000 bezoekers) vormde het straattheaterprogramma. Een bont gezelschap trok de aandacht van jong en oud, waaronder Jules Verne-achtige tijdmachines (Time Cruisers), een eigenaardige jeep (Urban Safari), oogjes uit Sesamstraat (Lejo), gladiatoren op een zeepaard (Hippocampus), gigantische vogels (Blue Birds) en de vier meter hoge Pablo met de charmante Atharina. Cultuurmarkt Musea, galeries, kunstdocenten, beeldend kunstenaars, muziekgezelschappen, dansgroepen en andere culturele aanbieders in Súdwest-Fryslân presenteerden zich bij vele kraampjes langs de Westersingel, Julianastraat en Kerkgracht. Kinderen konden er opdrachten uitvoeren en meedoen aan miniworkshops. Verder waren drie cultureel-maatschappelijke projecten vertegenwoordigd op het UIT Festival: Giest Mei? (verminderen eenzaamheid onder senioren), Grijs Goud (55-plussers denken mee over de programmering van Theater Sneek) en The Stage is Yours (jongeren zetten producties op voor Poppodium Bolwerk). ‘Groot succes’ “Met veel bezoekers, mooie optredens, een rijk gevulde markt en prachtig weer was het UIT Festival een groot succes”, aldus projectleider Manon Talman. “We hadden een bomvol programma; er was misschien wel te veel om waar te nemen in een paar uur. Het straattheater is een prachtige toevoeging gebleken op de programmaonderdelen die de frUITmarkt voorheen had. De flamboyante verschijningen zorgden voor een mooie verbinding tussen de diverse onderdelen van het UIT Festival. We gaan een mooi cultureel seizoen tegemoet. Ik heb nu al zin in het UIT Festival van 2020!”
Súdwest-Fryslân trapt zaterdag 14 september op het UIT Festival in Sneek het nieuwe culturele seizoen af. Van 13.00 tot 17.00 uur vinden in de binnenstad ruim vijftig optredens plaats, waaronder diverse straattheateracts. Culturele aanbieders uit de regio presenteren zich op een grote markt met veertig kramen. Opening en afsluiting Het festival wordt om 13.00 uur officieel geopend op het Oud Kerkhof. Cultuurwethouder Stella van Gent zal er een beeld onthullen dat is gemaakt door Zirak Mira, een beroemde, prijswinnende kunstenaar uit het Midden-Oosten die nu als ‘anonieme’ vluchteling in Sneek woont. Hij schenkt het beeld aan Cultuur Kwartier Sneek uit dankbaarheid dat hij door medewerkers en cursisten werd opgenomen en de gelegenheid kreeg om tijdens de beeldhouwlessen mee te werken. Het festival wordt om 21.00 uur in Poppodium Bolwerk afgesloten met een optreden van Los Paja Brava, een Latijns-Amerikaanse mix van cumbia, rock, ska en surf. Het festival en het slotconcert zijn gratis toegankelijk. Optredens Enorme Jules Verne-achtige tijdmachines (Time Cruisers), een eigenaardige jeep (Urban Safari), oogjes uit Sesamstraat (Lejo), gladiatoren op een zeepaard (Hippocampus), gigantische vogels (Blue Birds) en de vier meter hoge pop Pablo met de charmante Atharina; tijdens het UIT Festival worden de straten van Sneek bevolkt door een bont gezelschap. Daarnaast zijn er op zes podia in de stad muzikanten, dansers, beeldend kunstenaars, musicaltalenten en theatermakers te bewonderen. Het merendeel komt uit Súdwest-Fryslân, maar er zijn ook buitenlandse muziekgroepen die eerder te zien waren bij At the Watergate. De podia bevinden zich in Kunstencentrum Atrium, binnen en buiten de Noorderkerkzaal, op het Oud Kerkhof, in de Julianastraat en op het Schaapmarktplein. Onder meer MUZT Musicalopleiding, Muziektheater Tinto!, de Bogerman Bigband, kunstschilder Martin Sijbesma en jeugdorkest On the Move treden op. Markt Musea, galeries, docenten, beeldend kunstenaars, muziekgezelschappen, dansgroepen, stichtingen rondom erfgoed en andere culturele aanbieders in Súdwest-Fryslân presenteren zich bij de veertig kramen langs de Westersingel, Julianastraat en Kerkgracht. Op de markt zijn eet- en drinkgelegenheden. Kinderen kunnen aan de hand van de Appelkaart opdrachten uitvoeren en meedoen aan miniworkshops. De gratis Appelkaart is op diverse plekken op de markt verkrijgbaar. Verder zijn er drie cultureel-maatschappelijke projecten vertegenwoordigd: Giest Mei? (verminderen eenzaamheid onder senioren), Grijs Goud (55-plussers denken mee over de programmering van Theater Sneek) en The Stage is Yours (jongeren zetten producties op voor Poppodium Bolwerk). Het UIT Festival is een initiatief van Cultuur Kwartier Sneek in samenwerking met CultuurPlein SWF, een netwerk van culturele verenigingen en instellingen in Súdwest-Fryslân. Het volledige programma staat op cultuurkwartier.nl/uitfestival.
Kinder Muziek Theater  start op 9 en 12 september Wanneer je staat ingeschreven, word je meegenomen in de groepsindeling. Ook als je een proefles wilt, moet je je daarom inschrijven.  Wil je uiteindelijk niet verder na het volgen van de eerste les dan schrijven we je kosteloos weer uit. De docenten delen de groepen definitief in op 31 augustus. Per mail krijg je dan bericht in welke groep je bent geplaatst.   De lessen van seizoen 2019-2020 starten op maandag 9 september en donderdag 12 september.  De TOP groepen op maandag zijn voor leerlingen die daarvoor uitgenodigd worden door de docenten.  Je kunt je voorkeur daarvoor aangeven maar de docenten bepalen of je daar geschikt voor bent. Rooster Kinder Muziek Theater  en theater cursussen: https://www.kunstencentrumatrium.nl/wp-content/uploads/2019/07/Theater-en-Musical-rooster-2019-2020.pdf Dans start 26 augustus 2019 Alle danslessen starten in de eerste schoolweek vanaf 26 augustus.  De meeste leerlingen hebben van hun docent gehoord in welke les hij/zij  wordt verwacht. Dinsdagmorgen groep Volwassendans van Raymond Guzman begint per 17 september. Kijk goed in het rooster of de lestijden dit schooljaar gewijzigd zijn: https://www.kunstencentrumatrium.nl/wp-content/uploads/2019/07/Dansrooster-2019-2020.pdf Nieuwe cursisten kunnen onaangekondigd voor een proefles komen. Theater start 9 september 2019 De theater cursussen starten in de week van 9 september. Na inschrijving krijg je bericht in welke groep je bent geplaatst. Bij de theaterlessen geldt de eerste les als proefles. Rooster theaterlessen: https://www.kunstencentrumatrium.nl/wp-content/uploads/2019/07/Theater-en-Musical-rooster-2019-2020.pdf Beeldende kunsten start 9 september 2019 Na inschrijving ontvangt de cursist bericht van de docent over de plaatsing en start van de cursus. De beeldende cursussen ( tekenen&schilderen, beeldhouwen, keramiek, fotografie, grimeren) starten in de week van 9 september. Wanneer een cursus niet doorgaat wegens te weinig belangstelling krijgt u daarover bericht. https://www.kunstencentrumatrium.nl/wp-content/uploads/2019/07/Rooster-Beeldende-Kunst-en-Fotografie-2019-2020.pdf MUZT musicalopleiding start 30 augustus met audities voor jaar 1 en lessen voor jaar 2,3 en 4. Inschrijving en informatie vind je op www.muztmusicalopleiding.nl Muziek Reguliere muzieklessen ( instrumentaal/ vocale lessen ) starten maandag 26 augustus. Opmerking: de leerlingen die doorstromen hebben meestal al een lesafspraak gemaakt met hun docenten. Meestal houden ze eerst de “oude” lestijd aan. Wanneer dit niet kan dan graag zelf contact leggen met de docent. Nieuwe leerlingen krijgen vanaf donderdag 22 augustus een bericht (telefonisch of per mail) van de docent om een eerste lesafspraak te maken in de 1e schoolweek. Koren/ ensembles/ workshops/ orkesten: niet alle groepen volgen een 40 weekse jaarcursus. De dirigent/ensemble-leider heeft voor de zomervakantie doorgegeven wanneer het weer van start gaat. Nieuwe aanmelding krijgt hierover bericht via de mail. Muziekcursussen: cursisten die weer de lessen vervolgen hebben al een startdatum doorgekregen voor de vakantie. Nieuwe aanmelding krijgt deze via de mail. AMV/ Muziekmix lessen: de nieuwe aanmelding loopt via de docenten op de basisscholen. Daar worden ook de meeste lessen gegeven. De start is in de 2e schoolweek: vanaf maandag  2 sept. Nieuwe aanmelding voor locatie Atrium krijgt via de mail bericht.
Laatste Nieuws
Vacature: Hoofd Publiek & Markt
Vacature: 1e medewerker Techniek & (gebouw)Beheer
Mogelijkheden

Repeteren

In de kunstvak- en muzieklokalen zijn uitstekende faciliteiten om te repeteren met uw band, orkest, ensemble of groep.

Professionele kunstvakdocent

Cultuurbureau Akte2 biedt veel mogelijkheden voor workshops.

Lezingen en studiedagen

Binnen uw locatie geen plek om met alle personeelsleden bijeen te komen? CKS biedt hiervoor mogelijkheden.

Uitvoeringen met eigen orkest/gezelschap

Een muziek, dans, film of toneeluitvoering of voorstelling met eigen orkest/gezelschap? Wij hebben hiervoor alles in huis.

Vergaderen

Vergaderen buiten de deur was nog nooit zo sfeervol.

Teambuilding en workshops

Op zoek naar een ander soort bijeenkomst met uw personeel dan een lezing of informatiedag? Wij bieden meerdere mogelijkheden.

Jubileumfeest en bruiloften

Heeft u iets te vieren? Vier het bij ons!

Congres of seminar

Organiseer uw congres of seminar bij CKS. Verwelkom tot wel 600 gasten in een van onze 4 zalen.

Markten

Het houden van markten is erg geschikt in het Atrium. Van vijf tot 50 kramen kunnen hier worden geplaatst.

Cultuur Kwartier Sneek (CKS) beschikt over locaties die uitermate geschikt zijn voor bedrijven en particulieren waarvoor wij bijzondere ervaringen in arrangementen op maat aanbieden.

Organiseer samen met ons een seminar, congres, product-lancering, netwerkbijeenkomst, workshop, (bedrijfs)feest of andere activiteiten. CKS verzorgt het licht en geluid, de band of DJ, entertainment en de catering.

Onze locaties

Theaterstudio

Theaterstudio
25 staand | 65 zittend

Dansstudio

Dansstudio
30 personen

Schildersatelier

Schildersatelier
15 personen

Beeldend Atelier

Beeldend Atelier
20 personen

Muzieklokalen

Muzieklokalen
2>20 personen

Opnamestudio

Foyer Theater Sneek

Foyer Theater Sneek
500 personen staand | 120 zittend

Tüöttenzaal

Tüöttenzaal
600 stoelen

Rabobankzaal

Rabobankzaal
40 personen

Atriumplein

Atrium
750 personen staand | 100 zittend

Bolwerk Grote Zaal

Bolwerk Grote Zaal
500 personen staand | 150 zittend

Bolwerk Café

Bolwerk Café
125 personen staand | 90 zittend

Skybox Bolwerk

Skybox Bolwerk
16 zittend

Noorderkerkzaal

Noorderkerkzaal
200 zittend | 150 staand